Tietoa meistä

Suomen Tinku ry on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä Andien alueen kulttuurien, kansansivistyksen ja kansanliikkeiden tuntemusta Suomessa. Tinku on aimaran ja ketšuan kieltä ja tarkoittaa erilaisten voimien kohtaamista: vastavuoroisuutta, monikulttuurisuutta ja toinen toisiltaan oppimista. Nämä arvot näkyvät kaikessa Suomen Tinku ry:n toiminnassa niin kotimaassa kuin yhteistyössä Etelän järjestöjen kanssa.

Suomen Tinku ry perustettiin vuonna 1994 osana muutamaa vuotta aikaisemmin perustettua Andien maissa toimivaa Tinku-verkostoa, joka on Andien alkuperäiskansojen järjestöjen sekä heidän hyväkseen toimivien paikallisten kansalaisjärjestöjen verkosto. Tinku-verkoston tavoitteena on vahvistaa alkuperäiskansojen identiteettiä ja lisätä niiden kulttuurien ja taitojen arvostusta. Tinku-verkostoon kuuluvat järjestöt Boliviassa, Perussa ja Ecuadorissa työskentelevät alkuperäiskansojen kulttuurin, oikeuksien ja koulutuksen parissa. Suomen Tinku ry haluaa luoda vaihtoehtoja vallitseville kehitysmalleille siten, että alkuperäiskansat sekä niiden arvomaailma ja tieto nähdään myös antavana, muita kehittävänä osapuolena.

Tinkun pääasiallinen toimintamuoto on tiedotustoiminta ja globaalikasvatus Suomessa. Tinku on Kepan jäsenjärjestö, ja se osallistuu vuosittain järjestettäville monikulttuurisille Maailma kylässä -festivaaleille. Tinku kuuluu Etelän kansalaisjärjestöjen ympäristöhankkeita rahoittavan Siemenpuu-säätiön perustajajäseniin. Lisäksi Tinku tekee yhteistyötä sellaisten järjestöjen kanssa, jotka toimivat Latinalaisen Amerikan kulttuurien esille tuomiseksi Suomessa.

Yhteistyökumppanit

Puckllay – Arte y comunidad

puckllay_arte1Puckllayn tavoitteena tuoda taiteen opetusta vaatimattomissa oloissa asuvien perulaisten lasten ja nuorten elämään. Puckllay-sana on ketšuaa ja tarkoittaa leikkiä. Leikkiin kutsuminen onkin opetuksen peruslähtökohta.

Järjestöllä on ollut vapaa-ajan taidekoulu Liman laitamilla sijaitsevalla Lomas de Carabayllon alueella vuodesta 2004. Lomas de Carabayllo on ”pueblo jóven”, maalta kaupunkiin muuttaneiden perheiden asuttama valtava alue, joka sijaitsee kuivalla aavikolla. Toimeentulosta ja vedestä on jatkuva pula, ja monet alueella asuvista perheistä saavat toimeentulonsa roskia kierrättämällä. Alueella asuu noin 60 000 siirtolaista tai heidän jälkeläistään, joista yli puolet on lapsia tai nuoria. Puckllayn opetukseen osallistuu noin 100 nuorta, ja taiteen ohella järjestön tavoitteena on luoda turvallinen ympäristö sekä edistää positiivista kehitystä.

Puckllayn taidekoulu tarjoaa lahjakkaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehittää taitojaan ammattilaisten ohjauksessa ja löytää taiteesta tulevaisuuden – jopa ammattina. Koulussa opetetaan monipuolisesti eri lajeja kuten akrobatiaa, tanssia, teatteria, perulaisten instrumenttien soittoa ja naamioiden tekemistä. Opettajat ovat ammattilaisia, jotka ovat alojensa parhaimmistoa ja tunnettuja perulaisen kulttuurin kentällä. Heidän johdollaan koulun vanhimmat oppilaat valmistavat vuosittain koko illan esityksen, jota esitetään keskustan teattereissa sekä festivaaleilla ympäri maata.

Lisäksi järjestö tukee oppilaidensa jatkokouluttautumista mm. auttamalla heitä yksityisten yliopistojen opiskelumaksuissa. Puckllay on erittäin aktiivinen vapaan taiteen kentällä Limassa, ja vuonna 2012 se järjesti kansainvälisen taide ja yhteisö -festivaalin. Järjestön toiminta nojaa vahvasti kriittiseen pedagogiikkaan ja yhteisöteatteriin.

Lisätietoa Puckllaysta.

Warmayllu – Comunidad de niños

logo-warmayllu2Warmayllu toimii Perun pääkaupungin Liman slummeissa (Ventanillassa ja San Juan de Mirafloresissa), sademetsäalueella Pucallpassa sekä Andien vuoristossa Cajamarcassa ja Andahuaylasissa. Warmayllun tavoitteena on kulttuurienvälisyyttä korostavan kasvatuksen avulla tuoda paikallisten alkuperäiskansojen kulttuuri, tieto ja taito osaksi koulukasvatusta.

Järjestön kulttuurienvälisyyteen keskittyvät kasvatusprojektit perustuvat taidekasvatukseen ja eri taidemuotoihin. Järjestö työskentelee varhaiskasvatuksessa ja peruskouluopetuksessa kouluttamalla opettajia ja tukemalla heitä käytännön opetustyössä. Tärkeä osa-alue koulukasvatuksen edistämisessä on yhteistyö kouluja ympäröivän yhteisön kanssa.

Tinku on lähettänyt Etvo-vapaaehtoisia Warmaylluun noin 10 vuoden ajan. Yhteistyötä on tehty myös globaalikasvatushankkeiden (Turvallinen maailma ja Vesien kertomaa) tiimoilta.

Lisätietoa Warmayllusta.